• 608 491 519
  • ordinace@pediatriesusmevem.eu
  • Mladoboleslavská 514 Praha VInoř

Pediatrie s úsměvem s.r.o.

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

Dobrý den,

 

vítáme vás na stránkách nově vzniklého zdravotnického zařízení Pediatrie s úsměvem s.r.o.

 

Jsme 2 lékařky Dr.Petra Brožová a Dr.Petra KolátkováPřevzaly jsme ordinaci po paní Dr. Řandové a pokusíme se pokračovat v její výborně zavedené

 

 lékařské praxi.

 

Sestřička, naštěstí pro nás všechny, zůstává stále stejná Ivana Tečová

Aktuality

Dobrý den, v pátek 26.7.2024 je ordinace otevřena do 12:00. 

Děkujeme za pochopení,
Pediatrie s úsměvem s.r.o.

Ordinační hodiny – LÉTO 2024 (červenec, srpen)

      Nemocní

Pondělí              07:30 – 11:30       

Úterý                  09:00 – 11:30

Středa                08:00 – 10:00

Čtvrtek               07:30 – 11:30

Pátek                  07:30 – 10:30

     Prevence 

Pondělí              12:00 – 15:00
Úterý                  12:00 – 15:00
Středa                10:30 –  12:00   
Čtvrtek               12:00  – 15:00
Pátek                  11:00  –  13:00 

DOVOLENÁ SRPEN 2024

1.8. – 16. 8. 2024

26.8. – 4.9.2024

Zástup zajišťuje MUDr. Petra Slámová. Tel. č.: 286 851 134.

 

Stále platí příchod do ordinace a vyšetření VŽDY PO PŘEDCHOZÍM TELEFONICKÉM OBJEDNÁNÍ!

Ordinační hodiny:

Po      8:00 – 10:00

Út      9:00 – 10:30

Stř     8:00 – 10:00

Čt      13:00 – 15:00

Pá      8:00 – 9:30

Vyšetření u zastupující lékařky je určeno pouze pro akutně nemocné a ev. novorozence.

Zastupující lékařka nemůže vystavovat žádná potvrzení (např. Zdravotní

způsobilost,…), výpisy z dokumentace atp !!!!!!

Děkujeme moc za pochopení, všem přejeme krásné a klidné léto  

                                                                                                                                                                                                         Kolektiv ordinace Pediatrie s úsměvem s.r.o.

Děkujeme moc za používání aplikace Medevio.

 

Akorát vás moc prosíme, pokud má vaše dítě akutní potíže, kdy je potřeba kontrola ten den, stále volejte. Někdy jsme natolik přetížené, že se na Medevio podíváme až v průběhu pracovní doby pozdě nebo až když máme chvilku čas.

V rámci zachování akutní péče je potřeba se objednávat stále telefonicky.

Chronické obtíže, neakutní péče a konzultace dále samozřejmě řešíme přes aplikaci.

 

Děkujeme moc,

 

kolektiv Pediatrie s úsměvem s.r.o.

V naší ambulanci budeme nově používat od 1.1.2024 Medevio, zabezpečenou formu komunikace s pacienty. Je k dispozici jako webová a také mobilní aplikace. Můžete s námi řešit všechny neakutní požadavky, které byste jinak řešili po telefonu nebo emailu. Naše komunikace tak bude rychlejší a bezpečnější.

Již nemusíte opakovaně telefonovat do ambulance, kde zrovna nemůžeme přijmout hovor, protože se věnujeme jinému pacientovi. Požadavky můžete odesílat i mimo pracovní dobu, ozveme se zpět hned, jak to bude možné.

Věříme, že nový způsob komunikace vám bude vyhovovat a ušetří čas nám všem. Moc děkujeme za pochopení. ❤️

Pomozte nám pečovat o vaše zdraví a nainstalujte si aplikaci Medevio do telefonu:
Android na Google Play
iOS na App Store

Náš profil: https://my.medevio.cz/pediatriesusmevem

Pokračovat na Medevio

Zdravotní prohlídky sportovců

Od 1. 1. 2014 je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží.

V případě žádosti o vydání posudku je nezbytné požadovat na sportovní organizaci, kam bude Vaše dítě docházet, aby se jasně a zřetelně vyjádřila, zda se jedná:

 

1. o výkonnostní sport či jen organizovaný sport !!

2. v případě výkonnostního sportu pak, zda se jedná o vstupní lékařskou prohlídku (před zaregistrováním) nebo o pravidelnou lékařskou prohlídku (1x za 12 měsíců) 


Pokud se jedná o vstupní lékařskou prohlídku výkonnostního sportovce, je dle vyhlášky požadováno provedení klidového EKG vyšetřeníPři pravidelné (každoroční) prohlídce u již registrovaného sportovce klidové EKG vyšetření být provedeno nemusí.   


EKG u sportovců provádí dětští kardiologové – např. MUDr. Trojanová Poliklinika Mazurská. 


Pro Vaši představu a event. nápovědu sportovní organizaci, co je a co není výkonnostní sportovec nebo organizovaný sport, vyjímám z výše uvedené vyhlášky:

a) pro účely vyhlášky se rozumí výkonnostním
sportovcem
 osoba, která

 

1. vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních soutěžích nebo se na ně připravuje a

2. je registrována v organizaci, která zajišťuje přípravu výkonnostních sportovců, popřípadě organizuje sportovní soutěže

 

b) organizovaným sportem je sport,
který sportovec vykonává v organizacích jiných než uvedených v bodě a)


Posudek pro vrcholové sportovce a pro zdravotně náročné sportovní disciplíny (viz níže) vyžaduje tzv. zátěžové EKG vyšetření a je vázán na odbornost tělovýchovného lékařstvíNaše ordinace nemá k vydání tohoto posudku oprávnění !


Vrcholový sportovec je osoba, která vykonává vrcholový sport na úrovni státní sportovní reprezentace, nebo osoba, která se k reprezentaci připravuje jako člen rezortního sportovního centra mládeže nebo obdobného zařízení pro přípravu sportovců 

 

Zdravotně náročné sportovní disciplíny bez ohledu na úroveň soutěže jsou dle vyhlášky:

1. sportovní disciplíny s vysokým rizikem poškození zdraví sportovce nebo jeho okolí úrazem, například ragby, box, kickbox, zápas, judo, karate, další bojové a úpolové sporty s plným kontaktem nebo motorismus,

2. sportovní disciplíny s vysokým rizikem selhání základních životních funkcí v důsledku přetížení pohybového, termoregulačního, metabolického, oběhového, dechového, endokrinního, nervového nebo jiného systému organismu, například sportovní akce v otužileckém plavání nebo soutěže s vytrvalostními výkony trvajícími déle než 2 hodiny, kterými jsou zejména
běžecké, lyžařské nebo cyklistické maratóny a ultramaratóny, dálkové plavání, triatlony, další víceboje vytrvalostního charakteru a turistické pochody v délce nejméně 50 km,

3. sportovní disciplíny se ztíženou dostupností pomoci, například potápění, paragliding, horolezecké expedice nad 4000 m.n.m. a distanční soutěže v námořním jachtingu,

4. sportovní aktivity prováděné v extrémních podmínkách zevního prostředí, kterými jsou například extrémně nízká nebo vysoká teplota, hyper a hypobarie a vysoké přetížení,

5. letectví a parašutismus, například let v kluzácích, závěsných kluzácích a balónech.

 

Stále platí – příchod do ordinace po předchozím objednání – platí pro prevence i NEMOCNÉ !!!

Ordinační hodiny

                Nemocní

Pondělí              07:30 – 11:30       

Úterý                  12:00 – 14:30

Středa                08:00 – 10:00

Čtvrtek               07:30 – 11:30

Pátek                  07:30 – 10:30

Prevence a zvaná poradna

Pondělí              12:00 – 15:00
Úterý                  15:00 – 17:00 / 17:00 – 18:00
Středa                10:30 –  12:00   
Čtvrtek               12:00 – 17:00 / 17:00 – 18:00
Pátek                  11:00 – 12:30 / 12:30 – 13:00 

Kontakty

Pediatrie s úsměvem s.r.o.

IČO 119 27 178

Adresa: Mladoboleslavská 514 Praha Vinoř 190 17

Telefon:  226 291 030

Mobil:     608 491 519

Email: ordinace@pediatriesusmevem.eu