• 608 491 519
  • ordinace@pediatriesusmevem.eu
  • Mladoboleslavská 514 Praha VInoř

Pediatrie s úsměvem s.r.o.

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

Dobrý den,

 

vítáme vás na stránkách nově vzniklého zdravotnického zařízení Pediatrie s úsměvem s.r.o.

 

Jsme 2 lékařky Dr.Petra Brožová a Dr.Petra KolátkováPřevzaly jsme ordinaci po paní Dr. Řandové a pokusíme se pokračovat v její výborně zavedené

 

 lékařské praxi.

 

Sestřička, naštěstí pro nás všechny, zůstává stále stejná Ivana Tečová

Aktuality

Děkujeme moc za používání aplikace Medevio.

 

Akorát vás moc prosíme, pokud má vaše dítě akutní potíže, kdy je potřeba kontrola ten den, stále volejte. Někdy jsme natolik přetížené, že se na Medevio podíváme až v průběhu pracovní doby pozdě nebo až když máme chvilku čas.

V rámci zachování akutní péče je potřeba se objednávat stále telefonicky.

Chronické obtíže, neakutní péče a konzultace dále samozřejmě řešíme přes aplikaci.

 

Děkujeme moc,

 

kolektiv Pediatrie s úsměvem s.r.o.

V naší ambulanci budeme nově používat od 1.1.2024 Medevio, zabezpečenou formu komunikace s pacienty. Je k dispozici jako webová a také mobilní aplikace. Můžete s námi řešit všechny neakutní požadavky, které byste jinak řešili po telefonu nebo emailu. Naše komunikace tak bude rychlejší a bezpečnější.

Již nemusíte opakovaně telefonovat do ambulance, kde zrovna nemůžeme přijmout hovor, protože se věnujeme jinému pacientovi. Požadavky můžete odesílat i mimo pracovní dobu, ozveme se zpět hned, jak to bude možné.

Věříme, že nový způsob komunikace vám bude vyhovovat a ušetří čas nám všem. Moc děkujeme za pochopení. ❤️

Pomozte nám pečovat o vaše zdraví a nainstalujte si aplikaci Medevio do telefonu:
Android na Google Play
iOS na App Store

Náš profil: https://my.medevio.cz/pediatriesusmevem

Pokračovat na Medevio

Zdravotní prohlídky sportovců

Od 1. 1. 2014 je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží.

V případě žádosti o vydání posudku je nezbytné požadovat na sportovní organizaci, kam bude Vaše dítě docházet, aby se jasně a zřetelně vyjádřila, zda se jedná:

 

1. o výkonnostní sport či jen organizovaný sport !!

2. v případě výkonnostního sportu pak, zda se jedná o vstupní lékařskou prohlídku (před zaregistrováním) nebo o pravidelnou lékařskou prohlídku (1x za 12 měsíců) 


Pokud se jedná o vstupní lékařskou prohlídku výkonnostního sportovce, je dle vyhlášky požadováno provedení klidového EKG vyšetřeníPři pravidelné (každoroční) prohlídce u již registrovaného sportovce klidové EKG vyšetření být provedeno nemusí.   


EKG u sportovců provádí dětští kardiologové – např. MUDr. Trojanová Poliklinika Mazurská. 


Pro Vaši představu a event. nápovědu sportovní organizaci, co je a co není výkonnostní sportovec nebo organizovaný sport, vyjímám z výše uvedené vyhlášky:

a) pro účely vyhlášky se rozumí výkonnostním
sportovcem
 osoba, která

 

1. vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních soutěžích nebo se na ně připravuje a

2. je registrována v organizaci, která zajišťuje přípravu výkonnostních sportovců, popřípadě organizuje sportovní soutěže

 

b) organizovaným sportem je sport,
který sportovec vykonává v organizacích jiných než uvedených v bodě a)


Posudek pro vrcholové sportovce a pro zdravotně náročné sportovní disciplíny (viz níže) vyžaduje tzv. zátěžové EKG vyšetření a je vázán na odbornost tělovýchovného lékařstvíNaše ordinace nemá k vydání tohoto posudku oprávnění !


Vrcholový sportovec je osoba, která vykonává vrcholový sport na úrovni státní sportovní reprezentace, nebo osoba, která se k reprezentaci připravuje jako člen rezortního sportovního centra mládeže nebo obdobného zařízení pro přípravu sportovců 

 

Zdravotně náročné sportovní disciplíny bez ohledu na úroveň soutěže jsou dle vyhlášky:

1. sportovní disciplíny s vysokým rizikem poškození zdraví sportovce nebo jeho okolí úrazem, například ragby, box, kickbox, zápas, judo, karate, další bojové a úpolové sporty s plným kontaktem nebo motorismus,

2. sportovní disciplíny s vysokým rizikem selhání základních životních funkcí v důsledku přetížení pohybového, termoregulačního, metabolického, oběhového, dechového, endokrinního, nervového nebo jiného systému organismu, například sportovní akce v otužileckém plavání nebo soutěže s vytrvalostními výkony trvajícími déle než 2 hodiny, kterými jsou zejména
běžecké, lyžařské nebo cyklistické maratóny a ultramaratóny, dálkové plavání, triatlony, další víceboje vytrvalostního charakteru a turistické pochody v délce nejméně 50 km,

3. sportovní disciplíny se ztíženou dostupností pomoci, například potápění, paragliding, horolezecké expedice nad 4000 m.n.m. a distanční soutěže v námořním jachtingu,

4. sportovní aktivity prováděné v extrémních podmínkách zevního prostředí, kterými jsou například extrémně nízká nebo vysoká teplota, hyper a hypobarie a vysoké přetížení,

5. letectví a parašutismus, například let v kluzácích, závěsných kluzácích a balónech.

 

Stále platí – příchod do ordinace po předchozím objednání – platí pro prevence i NEMOCNÉ !!!

 

NOVÁ OPATŘENÍ OD 5.5.2022

– od 5.5.2022 se ruší povinnost nosit respirátory na veřejných místech i v MHD a zdravotnických zařízeních

 

 

NOVÁ OPATŘENÍ OD 19.2.2022

 

 

IZOLACE
  • – od soboty se o dva dny prodlužuje doba, kterou musí nakažený strávit v izolaci od svého okolí, a to z pěti na sedm dnů.
  • – u lidí bez příznaků bude izolace končit automaticky po sedmi dnech, u lidí s příznaky pak dva dny po jejich skončení a zároveň nejméně sedm dní. Lidé, kteří budou mít opakovaně pozitivní PCR test za kratší dobu než 30 dní, do izolace nebudou muset.
  • – za potvrzenou nákazu se bude i nadále považovat pozitivní PCR test nebo antigenní test provedený zdravotníkem u osoby, která má zároveň příznaky

– sedm dní izolace se bude počítat ode dne následujícího po odběru vyšetřeného vzorku.

 

 

KARANTÉNA

zcela se ruší karanténa, do které hygienici doteď posílali lidi po tzv. rizikovém kontaktu. Zrušená karanténa však platí až ode dneška, pokud už v ní lidé jsou, musejí v ní počkat po hygieniky stanovený čas.

 

 

COVID – 19  a TELEFONY !!!!!

Stále platí: Telefon  se v ordinaci prakticky neutiší. 

Moc se tímto omlouváme, pokud se hned nedovoláte. Mezi telefony se musíme starat i o pacienty, kteří k nám do ordinace dorazí k vyšetření.

Pokud prosím potřebujete nahlásit Covid + dítě ev. dítě v karanténě, preferujte sdělení na email nebo formou sms:

ordinace@pediatriesusmevem.eu ev. sms na mobil: 608 491 519 (vždy jméno, datum narození, den testování, výsledek popř. příznaky)

Ukončení izolace samozřejmě volejte, probereme aktuální stav a domluvíme se.

Všem se moc omlouváme za komplikace.

 

Informace COVID – 19

Ordinace jede ve stejném režimu. Moc vás všechny prosíme, dodržujte základní pravidla:

ke všem vyšetřením (nemoc, očkování, poradna) se prosím předem objednejte předem telefonicky !!!

– vstup do ordinace je povolen pouze jednomu doprovodu dítěte

– ve zdravotnickém zařízení si zakryjte ústa a nos rouškou

– dodržujte základní hygienická pravidla: dezinfekce rukou a hygienické zásady při použití WC

– použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení, stejně tak i použité papírové kapesníky

– banální zdravotní obtíže řeště sami nebo se poraďte s lékařem telefonicky

– neodkládejte očkování a preventivní prohlídky

Ordinační hodiny

                Nemocní

Pondělí              07:30 – 11:30       

Úterý                  12:00 – 14:30

Středa                08:00 – 10:00

Čtvrtek               07:30 – 11:30

Pátek                  07:30 – 10:30

Prevence a zvaná poradna

Pondělí              12:00 – 15:00
Úterý                  15:00 – 17:00 / 17:00 – 18:00
Středa                10:30 –  12:00   
Čtvrtek               12:00 – 17:00 / 17:00 – 18:00
Pátek                  11:00 – 12:30 / 12:30 – 13:00 

Kontakty

Pediatrie s úsměvem s.r.o.

IČO 119 27 178

Adresa: Mladoboleslavská 514 Praha Vinoř 190 17

Telefon:  226 291 030

Mobil:     608 491 519

Email: ordinace@pediatriesusmevem.eu